Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stavba a fce nervové soustavy

Koncový mozek
Největší část mozku, která překrývá všechny ostatní. Je rozdělen na dvě hemisféry, které jsou zespodu spojeny vazníkem a obě jsou gyryfikovány a na tom závisí inteligence. Brázdami jsou ještě rozděleny na laloky. Ústřední brázda dělí čelní laloky od temenních a postranní zase spánkové laloky.
Na řezu má mozek dva druhy hmoty, což je šedá kůra mozková, která obsahuje asi 14 mld mozkových buněk a má 6 vrstev, z nichž 1-4 přijímají vzruchy a 5 s 6 vysílají pohyby. Hromaděním neuronů vznikají centra paměti, řeči...
Funkcí mozkové kůry je také zachycení informací z nižších center, jejich rozlišení a seskupení a nakonec vytvoření vhodné odpovědi.
Rozlišujeme na ní 3 oblasti :
1) senzorická – zraková – týlní oblast
- sluchová oblast –spánkový lalok
- kožní oblast – temenní lalok, zadní centrální závit
- chuťová oblast – vedle sluch. centra, spodek temenního laloku
- čichová oblast – spodek čelního laloku

2) motorická – přední centrální závit, centrum vědomého pohybu kosterního svalstva, vychází odtud základní motorická dráha, tzv. motorická dráha a v oblasti prodloužené míchy dochází k jejímu křížení, kvůli pojištění kvality pohybu. Motorické řečové centrum – Brocovo centrum se nachází v čelním laloku, v jeho dolní části, praváci ho mají na levé straně.

3) asociační centra – oblast našeho myšlení, kde dáváme všechny vjemy dohromady.

Bazální ganglia jsou útvary v obou hemisférách, které spočívají na spodu šedé hmoty a skládají se ze tří částí:
1) jádro ocasaté
2) jádro čočkovité --- dohromady vytvářejí „žíhané těleso“
3) jádro mandloňovité

Podkorová centra mají za úkol regulaci pohybů.

Žádné komentáře:

Okomentovat