Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekologie- planeta Země, biot. a abiot. faktory prostředí, vznik života

40) ekologie- planeta Země, biot. a abiot. faktory prostředí, vznik života
Abiotické a biotické faktory prostředí
Soubor všech biotických a abiotických podmínek, vytvářejících prostředí organismu (populace, společenstva) se nazývá biotop. Vztah mezi organismem a prostředím je nika.
Každý organismus má specifické hranice, kterými je omezena jeho tolerance vůči působení podmínek prostředí. Ta je minimální, optimální a maximální, jimi je dána ekoogická valence, což je rozmezí prostředí, jimž se organismus může přizpůsobit. Šíře ekologické valence je různá. Pro organismus je důležité, aby všechny jejich podmínky byly v rozmezí valence. Jeli jen jedna nevhodná, organismus hyne.

Abiotické složky
I. Sluneční záření – hlavní vstup energie do biosféry. Rozmezí je 290- 5000 nm. Pod 400 nm je to ultrafialové záření, nad 800 nm infračervené. UV záření ve v malých dávkách nezbytné, brzdí růst rostlin, je pohlcováno ozónovou vrstvou. Viditelné záření je nutné pro fotosyntézu, pohyby rostlin a odpovídá citlivosti oka pro vidění. Infračervené záření otepluje ovzduší a organismy, z velké části je pohlcováno atmosférou – parami a prachem. Světelný režim je periodický charakter, souvisí s otáčením Země a jejími pohyby kolem Slunce – periodicita životních projevů rostlin i živočichů. Délka dne (fotoperioda) – pohlavní aktivita, stěhování ptáků, velryb, hnízdění, rozkvétání rostlin, zbarvení živočichů, polohové a pohybové reakce. Teplota je nezbytná pro průběh fyziologických pochodů.
- homoiotermie – stálá tělesná teplota
- poiokilotermie – nestálá tělesná teplota, rostliny, živočichové, i stav strnulosti (kviescence).
- optimální teplota – 15-30°C. Většina organismů je schopna žít v teplotách –5- +55°C.

Žádné komentáře:

Okomentovat