Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Smyslové orgány člověka

Smyslové orgány člověka

Čich
Analyzujeme chemické látky rozptýlené ve vzduchu, analyzujeme i na dálku. Analyzátor se anchází v dutině nosní, v její horní části a je tvořen čichovými buňkami, které vystýlají dírkovanou ploténku v čichové kosti.

Na spodině koncového mozku jsou dva kyje, které kryjí 1. čichový nerv. Čich se adaptuje, má význam při sexu, malá plocha (pes má větší).

Fotoreceptory
Zrak
Oko tvoří u člověka ¾ vjemů a umožňuje mu vnímání okolí. Je uloženo v tukovém polštáři v očnici. Ta je tvořena kostmi – čelní, slzní a lícní.
Čidlem je oční koule (bulbus oculi) a přídatné orgány, kterými jsou okohybné svaly, slzné žlázy, pohyblivá víčka, řasy, obočí a spojivka.

První vrstvou je bělima (sclera), což je tuhé vazivo, které vytváří 5/6 vnějšího obalu, je bílé, časem žloutne (u dětí je namodralé). Je silné kolem 1mm a upínají se na něj okohybné svaly a vzadu okohybný berv.
Rohovka tvoří 1/6 vnějšího obalu, je to průhledná, vazivová blána, která přechází z bělimy, je vypouklá ve tvaru hodinových sklíček, její průměr je asi 1cm. Má v sobě mnoho nervových zakončení a působí zde tzv. rohovkový reflex (pokud se jí něco dotkne, mrkneme), slzy zajišťují, aby nevyschla. Patologické vysýchání = xeroftalmie.

Druhou vrstvou je :
Cévnatka (živnatka), která tvoří 2/3 koule a zajišťuje výživu, v ní se nacházejí pigmentové buňky. Je hnědá, případně hnědočervená, bohatě prokrvená, vpředu přechází v řasnaté tělísko a v duhovku.
Řasnaté tělísko je kruhový val, který vytváří závěs pro čočku, stahy hladkého svalstva zajišťuje akomodaci čočky. Produkuje komorový mok.
Duhovka je mezikruží, uprostřed najdeme zornici (panenka) a stahy duhovky je korigováno množství světla, které prochází do oka. Čím více melaninu v jejím barvivu, tím je tmavší. (albíni mají červené oči, prosvítají jim cévy). Obsahuje hladké svalstvo, které je cirkulárního charakteru (svěrač) nebo radiálního charakteru (rozvěrač).


Článek podporuje:
zdravotní matrace, lamelové rošty, polštářky

Žádné komentáře:

Okomentovat