Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tělní tekutiny

Krevní skupiny
Při převodu krve může nastat aglutinace (shromažďování krvinek), což je protireakce.
Látka, která působí jako antigen je aglutinogen a tu mají červené krvinky ve své membráně na povrchu. Ty mohou reagovat se specifickou protilátkou aglutininem, což je anti-A a anti-B, které jsou obsaženy v plazmě.


Krevní skupina; Přítomnost aglutinogenu; V plazmě je aglutinin; Rozšíření skupiny u lidí
A; A; Anti B; 42%
B; B; Anti A; 14,1%
AB; A, B; neni; 6,6%
0; neni; Anti A, B; 37,8%

Systém ABO

Příjemce / Dárce
X; A; B; AB; 0
A; +; -; -; +
B; -; +; -; +
AB; +; +; +; +
0; -; -; -; +

Kromě systému AB0 se rozeznává ještě Rh faktor Rh+ má antigen (85%) a Rh- antigen nemá.
Problém může nastat během těhotenství, když má matka Rh- a plod má Rh+. Matka si pak vytváří protilátky, které kdyby pronikly do krve plodu, tak mohou vyvolat hemolýzu – novorozeneckou žloutenku. Proto se matce podávají látky, které brání výrobě anti-Rh protilátek.

Krev se skladuje v konzervách při teplotě 2-6°C po dobu 6týdnů.
Krev na skupiny rozdělil Karl Landsteiner, Jánský objevil 0.

Krevní choroby –
Leukémie – přemnožení nezralých bílých krvinek
Hemofilie – ztráta srážlivosti

Žádné komentáře:

Okomentovat