Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KREVNÍ A OBĚHOVÁ SOUSTAVA

KREVNÍ A OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Cévní soustava je uzavřená, pohyb krve tepnami a žilami je zajišťován peristaltickými stahy srdce. Žíly jsou obecně tenčí a mají chlopně zabraňující zpětnému toku krve, tepny vedou krev od srdce, stěny mají silnější a pružné. Obsah kyslíku nemá na dělení cév na tyto dvě skupiny vliv, rozhodující je směr vedené krve. Vlastní výměna plynů je zajišťována vlásečnicemi.

Cévní soustava je v rámci skupin i jednotlivých vývojových stádií značně proměnlivá. Larvy mají venózní srdce, kterým prochází pouze odkysličená krev dále do žaber. Žádná z částí srdce (viz dále) v něm není podélně rozdělená. Schéma oběhu: srdce => žábry => tělo => srdce. S rozvojem plicního dýchání se systém diferencuje. Do srdce proudí krev okysličená i odkysličená, aby se nemíchala, je u obojživelníků alespoň předsíň rozdělena přepážkou. Vytváří se tak dva tělní oběhy. Velký = tělní: srdce => tělo => srdce a malý neboli plicní: srdce => plíce => srdce.

Oblast srdce se člení příčně na čtyři oddíly. Odkysličená krev je přiváděna do pravé předsíně žilným splavem. Okysličená krev z plic proudí do levé předsíně přímo. Na předsíň navazuje komora a z ní vyúsťuje srdeční násadec. Předsíň je rozdělena úplně pouze u žab, u jiných skupin je částečná, chybí nebo je perforovaná (červoři). V srdci se okysličená i odkysličená krev nemíchají z důvodu speciálního vyústění z předsíně, struktuře komory a spirální řase v srdečním násadci.

Krev - sanguis je tvořena krevní plazmou a krevními buňkami. Krevními buňkami jsou erytrocyty (červené krvinky), které zajišťují přenos kyslíku. Jsou eliptické s jádrem a velikostně druhově proměnlivé. Během ontogeneze i fylogeneze se erytrocyty zmenšují a zvětšuje se jejich počet. Obsahují krevní barvivo hemoglobin, který poutá z vnějšího prostředí kyslík. Je tvořen molekulami bílkovin s oxidy železa ve dvoumocné formě. Leukocity jsou bílé krvinky s obrannou fcí proti infekcím, jsou hlavní složkou lymfy. Trombocyty jsou krevní destičky a podílejí se na srážení krve.

Při přenosu kyslíku, živin i metabolitů se uplatňuje také lymfa - míza. Její oběh podporují mízní srdce, u červorů jich je až 200, mízní kapiláry ústí slepě do žil. K filtraci krve slouží slezina - lien.

Žádné komentáře:

Okomentovat