Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Anamniota – obojživelníci

Systém
Řád : Beznozí – Červoři
Vypadají jako žížaly, žijí v tropech celého světa, mají beznohé tělo dlouhé 20-100 cm. Povrch jejich těla je členěn příčnými kruhovitými zářezy. Mají zakrnělé oči, hmatová tykadla, primitivní.
Červoř kroužkovaný

Řád : Ocasatí = Mloci
Válcovité tělo s dlouhým ocasem a se dvěma páry přibližně stejných končetin (výjimečně mají zadní končetiny redukovány). Hřbetní strana ocasu je lemována ploutevním lemem (u samců je nápadnější). Larvy mají keříčkovité žábry. Za potravou se vydávají v noci a žerou hmyz a korýše.
Čolci jsou vejcorodí, u našich mloků se vyvíjejí oplozená vajíčka v těle samice a rodí se živé larvy. Larvy mají vnější žábry a jdou dravé, zpočátku beznohé. Metamorfóza larev – zanikají vnější žábry a organismus přechází na plicní dýchání. Někdy se projevuje neotenie – jedinec s larválními znaky má pohlavní orgány a je schopen rozmnožování. Mají redukovaný sluch, chybí jim střední ucho a bubínek.
Patří sem Mlok skvrnitý – žluté nebo oranžové zabarvení, na černém podkladu. Žije v listnatých a smíšených lesích a je to noční živočich. Žije v dutinách, stromech a pod kameny.
Velemlok obrovský – je až 1,5 m velký a žije v horských potocích Japonska.
Čolek obecný – rozmnožuje se ve vodě, pohlavní dimorfismus, suchozemští, vyhledávají vlhké prostředí. Přezimují na souši.

Řád : Bezocasatí = Žáby
Tento řád má asi 2400 druhů, jsou rozšířeni všude na světě. Mají silné nohy a zadní končetiny jsou ještě silnější. Z vajíčka se líhne pulec a ten se pak změní na dospělce. Některé druhy žijí na suchu, jiné jsou na vodu vázány celý život.

- kuňkovití – žlutočervené, oranžovočervené – odrazující barva, mají jedové žlázy, rozmnožování ve vodě.
- Blatnicovití – hnědožluté až hnědé zbarvení, zahrabávají se
- Ropuchovití – zavalité tělo, bradavičnaté, vodorovné zorničky.

Pipa americká, Ropuška starostlivá (má u zadečku vajíčka a chodí je smáčet do vody), ropucha obecná, zelená, skokan hnědý, zelený, šípové žáby..

Žádné komentáře:

Okomentovat