Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Triblastica – měkkýši

Třída : Mlži
Jejich tělo je kryto dvěma lasturami. Nemusí být vždy souměrné (hřebenatka). Tyto lastury jsou na hřbetní straně spojeny zámkem. Kyjovitá noha, byssová žláza produkuje sekret – byssová vlákna a těmi se mohou zachycovat. Útrobní vak je krytý pláštěm, který produkuje skořápku (perly). Okraje pláště jsou zduřelé a uzavírají přijímací a vyvrhovací otvor. Do přijímacího otvoru protéká voda s drobnými živočichy. Promývá také žábry a živočichové zde zachycení jsou řasinkami přemisťováni do ústního otvoru, který je na druhé straně a pak jsou kloakálním otvorem vyvrhnuty. Nemají oči, zato hmat po celém těla a statocysty mají taky.V blízkosti přijímacího otvoru mají čichové ústroje.
Jsou to gonochoristé, pohlavní žlázy ústí do plášťové dutiny, jsou vypouštěny, k oplození dochází ve vodě. Mají larvy.
Zástupci jsou Slávka obecná, jedlá (asi 12 cm, byssová vlákna, evropská moře; perlotvorka mořská, hřebenatka, škeble rybničná, ústřice jedlá, srdcovka jedlá...

Třída :Hlavonožci
Jsou to nejdokonalejší a největší, mořští živočichové, mají vysoký rozvoj smyslů, díky dravému způsobu života. Mají redukované skořápky.
Mají svalnatou nohu rozdělenou na ramena, hlavně kolem úst. Pohyb je takový, že nasajou vodu a tu pak prudce vypustí – pohyb. Mají zvětšenou hlavovou zauzlinu, která připomíná mozek, je opatřena chrupavčitou kostrou, která ji chrání. V kůži mají chromatofory, které reagují na podráždění a jsou schopny provést barvozměnu. V ústech jsou zobanovité čelisti, trávicí ústrojí vyúsťuje do plášťové dutiny, na konečník napojena inkoustová žláza, která je chrání před nebezpečím.
Cévní soustava je uzavřená, krev je stejně jako u všech měkkýšů modrá.
Dýchací soustava – dýchají pomocí žaber, nasávají exkrementy a ty vypouští do plášťové dutiny. Jsou to gonochoristé a mohou se i pohlavně odlišovat. Samečkové mají heptokotylové rameno, a tak dochází k vnitřnímu oplození. Jelikož mají vajíčka dostatek žloutku, vyvíjejí se přímo.
Patří sem loděnka hlubinná, sépie obecná, chobotnice pobřežní, oliheň, krakatice

Žádné komentáře:

Okomentovat