Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stručná charakteristika obratlovců

Stručná charakteristika obratlovců

Podkmen obratlovci Vertebrata asi 47 000 druhů

Nadtřída bezčelistnatci Agnatha

1. Třída kruhoústí Cyclostomata

2 podtřídy:
mihule Petromyzones: asi 25 druhů sladkovodních i mořských
sliznatky Myxini: asi 20 mořských druhů

Primitivní obratlovci s primárně zachovalou chordou, pokud mají obratle, pak jen jako chrupavčité základy. Jsou adaptovaní k životu ve vodě: tvar těla rybovitý n. hadovitě protáhlý, končetiny typu nepárových ploutví (hlavně ocasní, popř. hřbetní a řitní), dýchají žábrami, s ústy bez čelistí, všechny žaberní oblouky slouží původní funkci.
Pův. nasávání a filtrování vody s potravou - dnešní formy jsou dravé, ale savý způsob výživy zůstal zachován. Složitá stavba ústního ústrojí s mohutnou svalovinou, silným jazykem a rohovitými zuby – strouhají a nasávají kašovitou svalovinu s krví. Pův. patrně anadromní, některé ale setrvávají ve sladkých vodách celý život, ty pak většinou v dospělosti nepřijímají potravu (např. naše mihule potoční Lampetra planeri). všechny jsou semelparní.


Nadtřída čelistnatci Gnathostomata – všechny ostatní třídy

2. Třída paryby Chondrichthyes

2 taxony (nadřády):
žraloci a rejnoci Selachii asi 250 a 330 druhů (celkem okolo 580 druhů)
chiméry Holocephali asi 25 druhů

Kromě několika výjimek (několik rejnoků a 1 žralok ve Střední Americe) výhradně mořští živočichové se zachovalou chordou prostoupenou neúplnými těly chrupavčitých obratlů, také ostatní části vnitřní kostry (čelisti) jsou chrupavčité. Kladou velká vejce, častá je živorodost, avšak chybí larvální stadium.

Žádné komentáře:

Okomentovat