Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Třída : Hmyz (Insecta)

2. řád: Isoptera (všekazi) Na světě kolem 2 000 známých druhů TRVALÝ PREPARÁT
žijí v koloniích (sociálně), vytváří polymorfické kasty. Křídla mají jen reprodukční kasty, jinak bezkřídlí, křídla bez příček.. Hlava oválná, s očima, tykadla nitkovitá a rel. krátká. Ústní ústrojí kousací. Hruď opět s dobře vytvořeným pronotem, křídla jen u sexuálů, pak je i ti odvrhují ve švu. Nohy s 4 - čl. tarsi (jen Mastotermes s 5 - čl.). Zadeček 10 čl., vnější genitálie sexuálů jsou redukované. Biologie: sociální hmyz, kasty: dělníci, vojáci (mandibulátní nebo nasuti), reprodukční sexuálové (samci a samice), pseudergáti (fungují jako náhradní kasta). Primární královský pár žije až 50 let, periodicky se páří a samice klade až 3 000 vajíček denně (to jest hypoteticky cca 30 mil. vajíček za život). Kastovní determinace složitá. Věří se, že z každého vajíčka se může stát jakákoli kasta, řídí se feromonem, výživou. Velcí škůdci stavebního dřeva /budovy, pražce, sloupy/, ale i polních kultur (kukuřice). Mají ve střevě symbionty (prvoci). Všekazi mají ale i kladný význam jako půdotvorci v tropech. Mastotermes primitivní termit, Kalotermes, Hodotermes, Nasutitermes.

3. řád: Mantodea (kudlanky) 1 800 druhů KRABICE
dravá Neoptera, přední nohy dravé. Hlava velmi pohyblivá, tykadla mnohočl., dlouhá, úst. ústr. dost podobné jako u švábů. Hruď: velmi dlouhý prothorax, přední nohy sprodlouženými kyčlemi. Křídla často u samic chybí. Zadeček 10 čl., z 11 paraprocty přít. 2 cerci dl., mnohočl., samice s velmi krátkým kladélkem. Biologie: dravci, samice nekterých druhů sežerou i samce během kopulace. U nás jen Mantis religiosa - kudlanka nábožná.

4. řád: Dermaptera (škvoři) cca 1 200 druhů na světě, u nás 6 druhů KRABICE
Hlava prognáthní, ústní ústrojí dopředu namířené, tykadla nitkovitá, dost dlouhá. Hruď opět s velkým pronotem, nohy kráčivé, tarsi 3 - čl. Křídla: přední krátká tegmina, zadní široká s análním vějířem, složitě se skládají pod kratičká přední. Zadeček 10 čl. u samce, u samice jen 8 viditelných čl., cerci změněny na kleště. Biologie: známá je jejich rozsáhlá péče o potomstvo. Arixeniina nevypadají jako škvoři, jen 2 druhy - paraziti netopírů v JV Asii, Heminerina dosti podivní, ektoparaziti rodu Cricetomys v jižní Asii (asi 10 druhů), 3. podřád Forficulina: např. Forficula auricularia a dalších 5 našich druhů, příležitostný škůdce (ohlodává květy).

Žádné komentáře:

Okomentovat