Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stavba a fce nervové soustavy

Klidový membránový potenciál KMP je stav při kterém dochází k rovnováze kladných a záporných nábojů a membrána se polarizuje. KMP se pohybuje kolem –70mV.
Depolarizace membrány znamená, že obsahuje jak -, tak +. Je to děj, při kterém se změní náboje uvnitř a vně opačně a to je způsobeno třeba tím, že kanálky jsou např. acetylcholinem otevřeny pro sodík, který vstupuje dovnitř a draslík jde zase ven.

Synaptické potenciály jsou :
- exitační (budivý) – vede ke vzniku impulsu a je vyvolán acetylcholinem nebo noradrenalinem.
- inhibiční (tlumivý) – mediátorem je např. kyselina aminomáselná a dochází k útlumu NS.

Akční membránový potenciál je stav, kdy dojde k depolarizaci a sumarizaci všech vzruchů, které na buňku dopadnou a musí to být alespoň prahová hodnota, aby se vzruchy mohly z iniciačního segmentu posunout dál. Má vzestupnou a sestupnou část.
Při vzestupné části pronikají kationty sodíku do buňky a při sestupné části pronikají katointy draslíku.
Po odeznění akčního potenciálu (AMP) dojde k vyrovnání stavu na KMP působením sodíko-draslíkových pump, ionty se vrátí do původního stavu. Díky AMP vzniká vzruch.

Neuron má spojovací funkci, dále fci vodivou a je to integrační prvek.
Jeho integrační schopnost (zpracování) se dělí na:
- konvergenci – sjednocení vzruchů
- divergenci – předání vzruchů dál

Nervový obvod je seskupení neuronů, které uskutečňuje vedení vzruchu.
Reflex je odpověď organismu na nějaký podnět.
Neurony dělíme na :
1) senzitivní (citné, smyslové) a jsou to neurony dostředivé- aferentní
2) motorické (hybné) což jsou neurony odstředivé, eferentní.

Reflexní oblouk je spojení motorických a senzitivních neuronů, kdy po podráždění receptoru dojde k vyhodnocení v CNS a je vydána odpověď do efektoru, výkonného orgánu, což je sval nebo žláza.

Žádné komentáře:

Okomentovat