Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Třída : Hmyz (Insecta)

3. skupina ENDOPTERYGOTNÍCH řádů cca 750 000 druhů
ústní ústrojí primárně kousací, ale podléhá mnoha změnám v závislosti na druhu přijímané potravy. Křídla s tendencí k nestejné úpravě: buď přední sklerotizují nebo se zadní redukují (stejná křídla jen u primitivních řádů). Larvy zcela jiné než dospělci, často žijí v jiných prostředích, původně vnitřní základy křídel se až ve stádiu kukly objeví na povrchu těla (tj. dokonalá proměna)

1. řád: Megaloptera (střechatky) KRABICE
malý řád s cca 300 popsanými druhy, ústní ústrojí kousací, křídla téměř stejná. larvy vodní s postranními abdominálními žábrami. Kukly kousací volné. Biologie a význam: larvy dravci ve vodách, tvoří spolu s pošvatkami významnou součást potravy ryb. U nás 1 rod Sialis (střechatka).

2. řád: Neuroptera (síťokřídlí) 7 000 druhů, u nás 82 druhů
Velký řád primitivních endopterygot. Křídla téměř stejná, s mnoha políčky, podélné žilky často cik-cak lomené. ú.ú. kousací. Larvy s dl. kusadly, čelisti, kterými protéká natrávená potrava, živí se dravě. Kukla kousací v kokonu z hedvábí. Hlava: obvykle příčná, pohyblivá s velkýma očima a dl. nitkovitými tykadly. Thorax s vel. pterothoraxem, nohy jednoduché, kráčivé, křídla viz nahoře popis. Larva dravá, mandib. + maxily spojené tvoří nasávací kanálek. Biologie: jediný řád hmyzu, jehož všichni členové jsou užiteční. Jde vesměs o dravce, řada z nich významní bioregulátoři (afidofágové, atd.). Denivkovití (Hemerobiidae) s větvenými žilkami v C-poli, Chrysopidae (zlatoočky) s nevětvenými žilkami v C-poli, vajíčka na stopkách. Myrmeleontidae (mravkolvi), Ascalaphidae (ploskorozi) - zákonem chránění u nás.

Žádné komentáře:

Okomentovat