Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stavba a fce nervové soustavy

50) Stavba a fce nervové soustavy

Tato soustava je endodermálního původu a její vznik se označuje termínem neurulace, což vlastně znamená vchlípení ektodermu. Postupně se pohybem organismu vytvořilo centrum a z něho mícha – mozek + mícha = CNS.
Nervstvo dělíme na obvodové (periferní) a autonomní (vegetativní).
Funkcí nervové soustavy je řízení organismu, které je rychlejší než hormonální a funguje na principu fyzikálních vzruchů (dráždivost, vodivost)

Funkce nervové soustavy
- senzorická – příjem informací z vnějšího a vnitřního prostředí (receptory)
- asociační – zpracování a porovnání s pamětí, probíhá to v CNS.
- výkonná – vlastní vydání informace a výkonný orgán to vykoná. Jedná se o sval nebo žlázu (efektor).

Stavba
Základní stavební jednotkou je neuron, který je vodivý a dráždivý.
Skládá se z
- buněčného těla, které je jaderné
- výběžků - dendritů – šedé, dostředivé a neuritů – bílý výběžek, který je nevětvený a pokrytý myelinovou pochvou, regeneruje.
Myelin je tvořen Schwanovými buňkami a Ranvierovy zářezy, které ovlivňují rychlost šíření vzruchu.Glie jsou pomocné buňky, které ochraňují a vyživují neurony, jsou větvené. Výstupní část axonu z těla buňky je místo akčního potenciálu. Na konci se axon větví a vznikají synapse.

Vesikuly obsahují mediátorovou tekutinu – noradrenalin, acetylcholin nebo serotonin.

Nervový vzruch
Vzniká membránový potenciál :
K+ chce ven, ale – je táhne dovnitř. Vzniká tak membránový potenciál a tento vztah se dá měřit.

Žádné komentáře:

Okomentovat