Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vlivy prostředí na člověka

Vlivy prostředí na člověka
- akustická pohoda, ticho
- tepelná pohoda – vlhkost a teplota vzduchu a jeho proudění
- čich. pohoda – větrání, odtraňování zápachů
- zraková p. – barevnost, osvětlení, tvary a barvy
- sociální – mezilidské vztahy

Péče o životní prostředí
Ochrana před negativními vlivy, cílevědomé vytváření a zlepšování životnch podmínek. Respektování ekologických principů v rizvoji vědy, techniky a výroby.
Komplexní ochrana všech přírodních složek a nutná spolupráce celého světa. Např. uzavřený cyklus vody, máloodpadové technologie, zachycování nečistot, nízkoenergetické spotřebiče. Elektroautomobily, hromadná doprava. Optimální hospodaření v zemědělství, lesnictví..

Ekologie krajiny
Krajina je přirozeně ohraničená část bisféry, která je výsledkem dlouhodopbých vztahů abio a boitických. Skládá se z různých ekosystémů. Chráněná území tvoří krajiny, kde jsou zachovány přirozené ekologické vztahy. Rozdělení míst je podle významu, způsobu a míry ochrany :
a) velkoplošná – národní parky, CHKO
b) maloplošná – státní přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné studijní plochy, chráněné přírodní výtvory a památky, parky nebo zahrady, stromy, druhy živočichů a rostlin

Žádné komentáře:

Okomentovat