Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Socioekonomická složka

Socioekonomická složka
Alarmující je růst lidské populace. Na počátku letopočtu bylo na Zemi asi 200 mil. obyvatel, na počátku letopočtu asi 1,5mld, nyní přes 6mld. Lidé stupňují požadavky na stravu a ošacení, ale i na bydlení, jiné zboží a tím se zvyšují surovinové nároky, množství energie, růst průmyslu, zemědělství a chemie. Lidé se také koncentrují (proces urbanizace), což má za následek znečištění ovzduší, hlučnost, růst teploty. Vlivem pohodlí také vznikají civilizační nemoci, stresy, pocity osamění, ..
Cestovní ruch sebou přináší další problémy v podobě rekreační činnosti, např. na pobřeží moří se budují bloky hotelů, neukázněnost turistů, růst dopravy..

Ohrožování živé přírody
Je nebezpečné z existenčních a ekologických důvodů, protože člověk nemůže existovat nezávisle. Míchají se do toho také hygienické aspekty, etika, estetika (příroda= krásno), ale také ekonomie (suroviny, samočištění, biologický boj..).
Příčiny jsou hlavně chemizace porstředí, plasty, saponáty, umělá vlákna, ropa, pesticidy, hnojiva, léčiva, barviva, , která se všechna vlivem potravního řetězce dostávají do těl.
- rozšiřování doprtavy, výroby, proces urbanizace
- rozšiřování půdy na úkor pralesů
- více volného času – pobyt v přírodě a její ničení
- rybolov, lov, sběr
- přenášení rostlin a živočichů do nového prostředí
- zvyšování radioaktivity
- hluk
- kaly a odpady - > energetika (popílek), průmysl (strusky, odpady, skla..), odpad z domácností..

Snižování odpadů
a) prevence
b) druhotná surovina
c) likvidace – řízené skládky
- kompostování
- spalování.

Snižováním biotopů se snižuje počet druhů.

Žádné komentáře:

Okomentovat