Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Niochemické cykly

biochemické cykly :
Skleníkové plyny :

Skleníkový plyn; Koncentrace
r. 1780; Koncentrace
r.1995; Změny oproti r.1780; Zdroje
o.uhličitý; 280 ppm; 360 ppm *; +29%; aerobní rozklad organ. látek, lesní požáry, vulkanická činnost, spalování fosilních paliv a biomasy, odlesňování
methan; 0,7 ppm; 1,7 ppm; +143%; mokřady,anaerobní rozklad organ. látek, termiti, zpracování zemního plynu a ropy, pěstování rýže, chov dobytka, skládky odpadů
o. dusný; 280 ppb; 310ppb **; +11%; lesy, louky, oceány, půda, zpracování půdy, hnojiva, spalování fosilních paliv a biomasy
CFC(freony); 0; 900 ppt ***; -; chladící zařízení, spreje, rozpouštědla
ozón; -; - ; globální množství ve stratosféře pokleslo a v blízkosti povrchu vzrostlo; vytváří se přirozeně reakcí slunečního záření s molekulami kyslíku a uměle jako součást fotochemického smogu

Skleníkový plyn; Roční přírůstek; Podíl na zem. oteplování
o. uhličitý; 0,5%; 55%
CFC (chlorfluorované uhlovodíky); 4%; 24%
methan; 0,9%; 15%
o. dusný; 0,8%; 6%

Důsledky skleníkového efektu :
• roztávání polárních „čepiček“ a následkem toho může dojít k vzestupu hladiny moří, což ohrozí miliony lidí na světě, kteří žijí v nízko ležících pobřežních oblastech. Odhaduje se, že hladina moří stoupá o 6 cm za deset let. Pokud bude oteplování pokračovat stejným tempem, tak budou zatopena velká města jako je například Rotterdam, Londýn, New York.
• Podnebí se ohřívá, suchozemské ekosystémy se stávají suššími, a tak i náchylnější k požárům.
• dezertifikace – přeměna dříve úrodných oblastí na pouště.
• záplavy a sesuvy bahna v horských oblastech
• zvýšený výskyt hurikánů
• zdravotní důsledky – nárůst kardiovaskulárních onemocnění a nemocí dýchacího ústrojí, rozšíření chorob, které se v současné době vyskytují pouze v tropech.

Žádné komentáře:

Okomentovat