Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Triblastica – měkkýši

DS
Vodní měkkýši mají žábry keříčkovitého charakteru, jsou v blízkosti srdeční komory.
Suchozemští mají plicní vak, je to prokrvená stěna plášťové dutiny.

VS
Mají metanefridie, které se skládají z obrněné nálevky, která navazuje na osrdečník, kanálek a pak vyúsťuje z těla ven.

NS
Mají gangliovou, zauzlinovou soustavu. Uzliny jsou párové a tam, kde je třeba ovládat různé části těla. Najdeme například uzlinu mozkovou, nožní a útrobní. Spojení příčnými spojkami označujeme jako komisury, podélné spojení jako konektivy.
Smysly – nejvyvinutější jsou oči na hlavě a na tykadlech. Mají ještě statocysty.

Rozmnožování
- hermafrodité – většina plžů, mají oba typy žláz a nedochází k samooplození, většinou vajíčka dozrávají jindy než spermie.
- Gonochoristé – mají oddělené pohlaví. Oplození pak dělíme na vnější, které probíhá ve vodě nebo na vnitřní, to je u hlavonožců. Mají totiž heptokotylové rameno, kterým samci přenesou váčky do těla samice.

Vývoj je přímý u vajíček, která mají hodně žloutku, to se pak rýhuje a vznikne jedinec podobný dospělci (hlavonožci) nebo nepřímý přes larvu. Např. u plochídií ..

Žádné komentáře:

Okomentovat