Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3 základní cesty fertilizace (oplodnění)

3 základní cesty fertilizace (oplodnění)

1) Dobré podmínky pro páření jsou časově omezené, takto jsou favorizováni ti samci, jež jsou schopni v krátké době naklást hodně spermií. Vyskytuje se u rodu Ambystoma – axolotl, v pouštích S Ameriky, kde existují vodní biotopy pouze krátkodobě. Dochází ke konkurenci samců, kteří mohou vytvářet i jakási stáda a vzájemně si překrývají své spermatofory.

2) Pokud je vhodná doba pro páření delší (mírné pásmo), samci jsou schopni dlouhodobější produkce spermatofory a před pářením probíhají složité svatební tance, např. u našich čolků. Důležitý je pohlavní dimorfizmus (dochází ke změně zrakového pigmentu u našich čolků, kdy jsou pak zvířata senzitivnější na červené a žluté skvrny » tomu odpovídá nápadné zbarvení břicha samců). Významné je i druhové rozlišení, které se realizuje na základě odlišné předehry svatebních tanců.

Při páření je rozhodujícím prvkem samice, které se samec dvoří, nadbíhá, pokouší se jí nejprve zastavit tím, že skládá ocas do harmoniky, pak dále upoutat vizuálně i pachově. Přesvědčená samice začne samce sledovat. Posléze dochází k přenosu spermatoforu, kdy je důležitá souhra. V těchto momentech je možná i kompetice od ostatních samců. Samci mají hédonické žlázy, jimiž vytváří v kloace látky, podobné feromonům.
U T. montandon – čolek karpatský, jež má na konci ocasu vlákénko a hranatý profil těla, tento profil vytváří proud vody při svatebních tancích a tím se asi lépe dostanou „feromony“ k samici.

3) Velmi účinná je monopolizace (přivlastnění) konkrétní samice samcem a to pomocí amplexu, který se vyvinul nezávisle u několika skupin a má několik podob. U rodů Taricha (taricha, čolek) nebo Notophthalmus (čolek) je samec na hřbetě samice. Samec klade spermatofor před čenich samice a to po slezení z jejího hřbetu. U rodů Pleurodeles (žebrovník) a Salamandra samec vozí samici na hřbetě a přidržuje si ji zaklesnutím předních končetin. Zvláště u mloků, kteří drží samici oběma nohama je přenos spermatoforu velmi rychlý, což je vzhledem k tomu, že vše probíhá na souši, nezbytné. U západoevropského rodu čolka Euproctus samec sám vpravuje zadní nohou spermatofor do kloaky samice » pseudokopulace.

Žádné komentáře:

Okomentovat