Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Řád: Anura (žáby)

pokračování
• může dojít i k falešným amplexům s cizími předměty, přiblíží-li se dva samci, jeden vydá osvobozovací zvuk, také se samci barví chladnými barvami, jelikož oni sami jsou v době páření lákáni barvami teplými (žlutá, červená aj.). Tyto signály fungují vnitrodruhově, k mezidruhovému uchopení dochází – tento svazek trvá i dlouho, protože samec čeká na snesení vajec, které často samice nesnese, pokud ano, pak dochází k hybridizaci

• z našich podmínek je potomstvo samic RT a samců RA většinou plodné, z těchto důvodů se množí RT dříve, aby mu ji RA neoplodnil. V opačném případě – samec RT a samice RA (technicky možné, samec RT si počká na samici RA) však potomci nejsou plodní. RD je jižnější druh s delším obdobím rozmnožování, v nádržích jsou první (z části zde přezimují), čímž si udržují vhodná teritoria, jejich shluky odpovídají teritoriím (narozdíl od terestrických expansivních druhů). Tento mechanismus chování zajišťuje i izolaci od jiných druhů.

• pulci jsou velmi odlišní od dospělců, jsou herbivory až omnivory. Je málo informací o ekologických nikách pulců. Mají velký význam jako součást potravního řetězce, pro přenos energie (i mezi pulcem a adultem)
• u vodních druhů jsou složitější námluvy, protože partner musí ve vodě poznat, zda-li jeho protějšek jde za potravou nebo kvůli množení.

Alternativní strategie reprodukce a péče o potomstvo
• některé druhy vytváří našlehaná pěnová hnízda kolem vajec, které brání proti vysychání. Tyto hnízda jsou stavěna na souši, nad vodou, pulci pak vypadávají přímo do vody.
• upevnění vajíček na těle, kdy jsou nošeny až do vylíhnutí pulců, existuje proměnlivost v uložení vajíček – ve vokálních nebo nožních záhybech.
• buď má vylíhlý pulec takové tukové zásoby, že si vystačí a je tak odložen na vlhkých místech, které jsou hlídány samicí nebo si je samice udržuje na sobě ve vlhku a po metamorfóze odnáší pryč. Další eventualitou je přímý vývoj, kdy si samice v sobě nechá pulce až do metamorfózy.

Žádné komentáře:

Okomentovat