Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stavba a fce nervové soustavy

Prodloužená mícha
Je to část zadního mozku, která navazuje na hřbetní míchu. V bílé hmotě jsou šedé shluky, což jsou jádra neuronů, z nichž vylézají hlavové nervy (VI.-XII.). V této části mozku se nachází centrum kardiovaskulárních a dýchacích reflexů ( proto se lze celkem úspěšně oběsit), různé trávicí funkce (polykání, slinění, dávení). Vyskytuje se zde také spousta šedých neuronů, což jsou retikulární formace, které postupují do mozkového kmene a jejich fcí je aktivizace mozkové kůry a záleží na tom ztlumení a aktivizace mozkové kůry.
Své centrum zde mají ještě různé obranné reflexy, kašel, ..

Mozeček
„Malý mozek“, který má ledvinovitý tvar. Je žebrovaný , skládá se ze dvou hemisfér, spojených červem. Na povrchu je šedá hmota a vevnitř bílá, vytvářející tzv. strom života.
Funkcí mozečku je hlídání motorické činnosti, zjemnění a kontrola jemných pohybů (psaní), rovnováhy a pohybů těla. Mozeček také řídí svalové napětí a při poruchách může nastat svalová anémie, což jsou protichůdné pohyby. Do mozečku vyúsťuje spousta nervových drah z hřbetní míchy, které se nekříží.

Varolův most
Bílá hmota mezi mozečkem a prodlouženou míchou a nachází se pouze u savců. Přemosťuje obě hemisféry mozečku a spojuje vyšší centra s nižšími a spolu s mozečkem svírá IV. mozkovou komoru.

Střední mozek
Ze spodní strany má dva mohutné stonky mozkové a od nich odstupuje 3. mozkový nerv – okohybný. Ze svrchní strany jsou na něm 4 laloky – čtverohrbolí, kde se zpracovávají zprávy z analyzátorů. Horní mají na starosti zrak, spodní sluch.

Mezimozek
Původně byl součástí předního mozku. Normálně není vidět. Skládá se ze štěrbiny III. komory a má dva věnčité útvary, což jsou thalamy, nakupeniny šedé hmoty a vstupuje sem štěrbina nervových drah z nižších center, a tak je označován jako „brána vědomí“. Pod thalamy se nachází trojúhelníkovitý hypotalamus, který řídí vegetativní a hormonální funkce.
Na stopce je podvěsek mozkový (hypofýza, dozadu zase vyúsťuje epifýza, šišinka, která ovlivňuje vnímání den x noc.

Žádné komentáře:

Okomentovat