Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tělní tekutiny

44) tělní tekutiny
Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek. Jejich základní složkou je voda. Tělo obsahuje asi 42litrů vody, přičemž v buňkách jsou uloženy 2/3 objemu vody a 1/3 je mimo buňky. Tělní tekutiny lze rozdělit na tekutiny mimobuněčné a na tekutiny nitrobuněčné.
Extracelulární tekutiny obsahují značné množství iontů sodných, chloridových, vápenatých a hydrogenuhličitanových, glukózu, mastné kyseliny, ale i plyny jako je kyslík a oxid uhličitý.
Extracelulární tekutina se rozděluje na dva velké oddíly a na mezibuněčnou tekutinu – tkáňový mok a na tekutinu proudící v cévách – krev a míza, která vzniká z tkáňového moku. Ten tvoří životní prostředí všech tkáňových buněk a není tak specializovaný jako je krev. Jeho objem je asi 10,5 l. Mezi tkáňovým mokem a krví existuje rovnováha.

Intracelulární tekutiny mají odlišné složení. Obsahuje velké množství kationtů draselných, hořečnatých a iontů fosforečnanových.

Krev
Je to tekutina červené barvy. Je to samostatný tekutý orgán, jehož funkcí je transport plynů, živin, obranné reakce, termoregulace a také rozvod hormonů.
V těle máme asi 5,5 l krve, která je v neustálé výměně a denně se vytvoří asi 50 ml nové krve. Pokud dojde ke ztrátě krve, tak člověk může náhle ztratit maximálně 1,5 l, aby se zachovaly všechny životní fce. Při pomalé ztrátě to může být až 2,5l.
Krev je téměř jednoprocentní roztok chloridu sodného, fyziologický roztok, v němž se buňkám daří. Je to ideální stav koncentrace iontů pro buňky lidského těla a je vhodná pro skladování buněk a orgánů.
Složení krve se počítá po odstředění krve, kdy se od sebe oddělí krevní plazma a tělíska. Jejich poměru se říká hematokryt. Ženy mají 41% tělísek, muži 46%.

Krevní plazma
Jedná se o tekutou složku krve, jejíž objem je asi 3 l. Je to nažloutlá tekutina. Tvoří ji z 90% voda, z 1% anorganické látky jako Na+, K+, Ca2+, Mg2+ , které určují její pH (7,4). Z 9% se plazma skládá z organických látek, zejména bílkovin (8%). Jsou to například albuminy (transportní bílkoviny) a globuliny (protilátky a bílkoviny tvořící fibrinogen, který ovlivňuje srážení) a pak jsou zde ještě cukry (glukóza), mastné kyseliny, hormony, enzymy, vitamíny a různé zplodiny jako je kyselina mléčná.

Žádné komentáře:

Okomentovat