Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Způsoby stanovení ceny

B/ přístup
- odvozením
- VO ceny ze zahr. cenových relací (srovnává podobné výrobky domácí se zahr.)
- VO ceny z ceny dosahované vývozem pro zahr. trhy (vychází ze skutečné ceny nebo z
kvalifikovaného odhadu)
- ze vzájemné relace VO a MO ceny – jestliže vychází VO cena příliš vysoká
- parametrický způsob
- cenové řady – pro výrobky funkčně shodné nebo konstrukčně i technol. podobné
- cenové ukazatele – cena závisí na několika užitných parametrech (jde o shrnutí několika paralelních cen. řad)
- bodovací způsob – bodové ohodnocení vlastností výrobků; u chem. průmyslu
- kalkulační způsoby
- cenové normativy – ocenění podle podrobné kalkulace, sazba zisku je pevná
- stavebnicový způsob – cena = součet konstrukčních prvků výrobku
- kalkulační porovnání – vychází z vyjádření rozdílů jednotlivých položek cenové kalkulace nového a porovnatelného výrobku (vč. nepřímých N)

Světová cena
= souhrnná úroveň běžných TC sjednaných za konkrétních podmínek, bez podmiňovacích vazeb
- mezinárodní hodnota se větš. liší od hodnot v jednotlivých zemích
- důležité: platební podmínky, dodací podmínky, cena na příslušném trhu, clo
- komoditní burzy
- dvoukolonový systém celních sazeb: preferenční sazby (země s doložkou nejvyšších výhod) + všeobecné tarify

Žádné komentáře:

Okomentovat