Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KK křivka

Je jasné, že pokud se zvětší průmysl (= počet firem = počet jednotek kapitálu) v jednom regionu, tak aby byla zachována rovnováha v rentabilitě kapitálu, musí ve stejném regionu stoupnout také prodeje. Jak již bylo řečeno firmy, které si musí zvolit jednu lokalitu, zvolí tu, kde je větší trh, aby eliminovaly obchodní náklady. Ale větší trh zase znamená větší konkurenci, takže ne všechny firmy se nakonec na větší trh opravdu přesunou. Rozmístění průmyslu SK bude nakonec výslednicí jak tlaků na snižování nákladů (faktor pro výběr velkého trhu), tak tlaků na snižování konkurence (faktor pro výběr malého trhu).

Abychom konstrukci lépe pochopili, začneme s úvahou, jak bude KK vypadat, pokud nebude mezi regiony žádný obchod, tedy obchodní náklady budou prohibitní. Konkrétně, jaké bude rovnoměrné rozmístění kapitálu pro SE = ½? Nezapomeňme, že rovnovážná návratnost kapitálu vyžaduje, aby se rovnaly prodeje na firmu v každém regionu. A protože neexistuje v tomto případě žádný obchod, stejný prodej znamená stejný počet firem v obou regionech, tedy SK = ½. Tato situace je zaznamenána pod bodem A. Se stejnou logikou zkonstruujeme další body. Pokud bude mít sever 100% příjmů resp. výdajů, tak musí disponovat 100% firem, tento bod je označen jako B. Pokud bude mít naopak 0% výdajů, pak disponuje 0% firem a tento bod pak je pod písmenem C. Pro jakoukoliv úroveň SE bude v případě bez obchodu platit, že rovnovážná velikost průmyslu SK je právě rovna SE. Zkráceně, křivka KK je v případě bez obchodu shodná s linii 45°.

Žádné komentáře:

Okomentovat