Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pojetí ceny v TE

Základní principy TE
- užitečnost – podtrhuje prioritní význam spotřeby jako konečného ověření účelnosti zhotovení výrobku a zpětné aktivní působení na výrobu
- rovnováha – vyjadřuje předpoklad ekonomické stability
- preference – motivují při optimálním výběru pro uspokojování zájmů a cílů jednotlivých ekonom. subjektů

Podmínky
1. existence plně fungujícího volného trhu (působení tržního mechanizmu)
2. dominantním cílem podniku je maximalizace zisku


3.3 Funkce ceny, druhy cen
- patří mezi zákl. ekonomické kategorie
- charakterizuje míru vzájemné směnitelnosti jednotlivých užitných hodnot
- je výsledkem vztahů mezi N a P

Skladba ceny
1. základní složky
1.1. přenesená zvěčnělá práce (N na materiál, suroviny, podíl na hodnotě strojů,…)
1.2. samostatný přínos výrobce (MzN)
2. další složky
2.1. čistý důchod, zisk nebo jeho část, DPH
2.2. srážky či přirážky obch. či odbyt. organizací


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

Žádné komentáře:

Okomentovat