Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výrobní činitelé, charakteristika nákladů

Výrobní činitelé, charakteristika nákladů
Náklady = zákl. kategorie hosp. činnosti fy. Každá hosp. činnost je spojen se vznikem nákladů.

Charakteristika výr. procesů
(ze strany)
- naturální (hmotné)
- hodnotové


VÝROBNÍ PROCES

Výrobní činitelé
(podle rytmu vkladu)
- opakované - vznik var. N
- jednorázové - vznik fix. N

Výrobní činnosti
(podle vztahu k technol. procesu)
- technologické - technologické N = NÁKLADY JEDNICOVÉ (PŘÍMÉ)
- obsluha a řízení - N na obsluhu a řízení = NÁKLADY REŽIJNÍ (NEPŘÍMÉ)

Pojem náklad
= v peněžní formě vyjádřená spotřeba vstupů a práce jako účelově realizovaná činnost podniku
- účelová spotřeba výr. činitelů v peněžním vyjádření

Žádné komentáře:

Okomentovat