Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kalkulace N na základě sazeb N na 1 hodinu činnosti

Kalkulace N na základě sazeb N na 1 hodinu činnosti
R A K O U S K Ý P Ř Í S T U P
- os. N jsou definovány specificky – mohou být přímé i režijní
- rež. N se rozvrhují na předpokládaný počet přímo zúčtovatelných hodin
- os. N = hr. mzdy + platy + učňovské odměny + přídavky + vedlejší os. výdaje (nepřítomnost, soc. pojištění, příspěvek do fondu odstupného)
- časový fond pracovníka (doba přítomnosti) – jednicový zúčtovatelný charakter + hodiny nepřímo zúčtovatelné (zahrnují se do rež. N)
- mat. N i rež. N – běžný postup
- VLASTNÍ KALKULACE HODINOVÉ SAZBY = hr. hodinová odměna (vč. příplatků) + vedlejší os. N + sazba rež. N na hodinu + plánovaná sazba zisku na hodinu
- krycí příspěvek = příspěvek na úhradu


2.7 Zjednodušený výpočet nákladů na zakázku
např.

C = cena zakázky
hp = počet prac. hodin připadajících na danou zakázku
N1h = N na jednu odprac. hodinu příslušným dělníkem (Kč/hod)
hs = počet hodin činnosti daného stroje, zařízení nebo dopr. prostředku
Npr = fin. hodnota příplatků na 1 hodinu činnosti při použití stroje (Kč/hod)
n = počet dělníků, kteří pracují na dané zakázce
m = počet strojů, zařízení či dopr. prostředků, které se svojí činností podílí na dané zakázce

Žádné komentáře:

Okomentovat