Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomická analýza

Jednoduchý rámec
Začneme jednoduchým analytickým postupem, který nám pomůže v osvětlování důsledků pracovní migrace. Kostru tvoří diagram, který jsme již používali v souvislosti s kapitálem. Budeme předpokládat existenci pouze dvou zemí domácí (H) a partnerské (P), mezi kterými není původně umožněna migrace a které se odlišují výši mzdové sazby. Opět předpokládáme, že existuje pouze jedno univerzální zboží a to stejné pro domácí a partnerskou zemi. Analýza je pak stejná s tím, že pouze zaměníme kapitál za práci.
1
Původně je vyšší mzda doma než v partnerské zemi. Po otevření hranic s pracovní silou, dojde k přílivu pracovníku a nakonec se mzdy vyrovnají. Analýzu bohatství provedeme analogicky, jak v případě kapitálu. Stejně jako předtím je výsledný efekt v obou zemích pozitivní.
Stručně řečeno, uvolnění pohybu pracovníků vede k nárůstu celkové efektivnosti a zisky z této lepší alokace vzácných zdrojů se dělí mezi všechny zúčastněné země.

Širší interpretace důsledků
Analýza, kterou jsme dosud používali, dělí výrobní faktory do dvou kategorií a to kapitál a práce. Je důležité zdůraznit, že kapitál s pracovní silou souvisí, což si ozřejmíme na problému komplementy versus substituty.

Žádné komentáře:

Okomentovat