Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Základní prvky cyklického řízení

Základní prvky cyklického řízení
1. plánování
2. organizování
3. kontrola
4. regulace

Vzájemné porovnání pojetí i řešení PODNIKOVÉHO a VNITROPODNIKOVÉHO řízení vykazuje tyto rozdíly
- VP útvary se podílejí pouze na koloběhu podnikových prostředků; koloběh v těchto útvarech není uzavřen
- podnikové řízení integruje jednotlivé fce podniku v jednotnou HP
- VP řízení zaměřuje činnost VP útvarů na výkon jednotlivých fcí, v popředí je kooperace
- řízení podniku jako celku má dl. charakter, VP řízení je operativní


7.3 Koncepce VP řízení
Výchozím předmětem VP řízení je hosp. činnost VP útvarů. Důležité je uvědomit si cíle a předpoklady (věcné, personální, organizační).

Organizace VP řízení závisí na
- pojetí a metodách podnikového řízení
- organizace výroby (volba konkrétních metod VP řízení)

Stránka řízení
- naturální – operativní plánování (obsah výr. činnosti, termíny, normy SM a času,…)
- hodnotová – rozpočetnictví, kalkulace, VP UCE

Žádné komentáře:

Okomentovat