Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Modely struktury vl. N výroby, snižování N

Modely struktury vl. N výroby, snižování N

Fáze výstavby modelu
1) formulace problému
2) vytvoření modelu skutečného systému
3) řešení modelu vhodnou metodou
4) testování modelu a jeho řešení
5) formulace kritérií platnosti řešení
6) ověření a zavedení do praxe

Vlastní vypracování modelu
(dvě roviny dynamického pojetí)
a) vývoj a změna metodiky stanovení vl. N výroby
b) kvantitativní změny a vzájemné vlivy rozvoje jednotlivých položek vl. N
Matematické modely vl. N
- jednoduchý model
Vl. N = N na mat. a polotovary + N na PMz + rež. N

- řetězový poměrový vztah

- indexová metoda (vývoj v čase)
a) poměrově

b) indexově
- analytický poměrový vztah

rozvedeno:

JM = N na jednicový mat.
SUB = N na subdodávky
POL = N na polotovary
m = N na PMz
RN = rež. N v užším pojetí
ON = ostatní N
VN = vl. N výroby
- analogie inovační teorie – struktura nejjednoduššího modelu

Neměnné položky – dány N pro vytvoření prac. prostředí
Proměnné položky – zachycují technologicko-ekonomický charakter pracoviště

Žádné komentáře:

Okomentovat