Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hospodářské a nákladové středisko, jejich ekonomická funkce

Hospodářské a nákladové středisko, jejich ekonomická funkce

Obecné zásady při realizaci VP MAN
- umožnit maximální samostatnost v řízení, rozhodování, obchodování
- maximální sblížit okamžik aktivizace pracovníků s okamžikem rozhodování
- stimulační působení diferencovat podle jednotlivých pracovních typů
- prac. kolektiv má mít možnost hospodařit s celou částkou zdrojů, které vytvořil
- systém řízení musí být aktivizační (podílový), jednoduchý, srovnatelný pro všechny pracovníky podniku

Středisko
= VP útvar, na jehož úrovni se také uplatňují VP hodnotové vztahy
a) hospodářské – středisko vyšší úrovně
b) nákladové – podřízené hospodářskému

Základní typy středisek
- materiálová
- výrobní
- odbytová
- koncepčně-tvůrčí
- správní

Žádné komentáře:

Okomentovat