Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Metody kalkulace

Metody kalkulace

1) Jednoduché metody
a) prosté dělení
- hromadná výroba jednoho druhu výrobku (stejná technologie)

b) dělení s 1 řadou ekvivalentních čísel
- několik druhů výrobků z jedné suroviny + stejná technologie
- výr. se liší jedním parametrem (např. rozměr)

c) dělení se 2 nebo více řadami ekviv. čísel
- diferenciace podle více hledisek (technologie, hmotnost, jiná surovina)

d) přirážková kalkulace
- několik druhů výrobků s různou skladbou N; rozvrhová základna

e) neúplné N
- zjišťuje reálnou část fin. prostředků připadajících na úhradu fix. N a zisku


2) Fázová metoda
- součet podílů N na postupně probíhající fáze výroby
- ve výr. procesech, které nejsou plynulé (jsou realizovány postupnými fázemi)
- předmětem je konečná výroba
- vl. N se zjišťují součtem podílu N za postupně probíhající fáze výroby

Žádné komentáře:

Okomentovat