Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Křivka KK

Graficky je fakt, že SK musí stoupnout o více než SE, zaznamenán v podobě více strmé křivky KK (v diagramu jako KK‘) než je linie 45°, krajní polohy této křivky pak v diagramu nalezneme pod označením E a D.

Nyní se ptáme, jak evropská integrace ovlivnila KK linii. Jak bylo ukázáno, tak nižší obchodní náklady činí KK křivku strmější. Nejjednodušší cestou, jak této situaci porozumět je porovnat dva extrémní případy a to křivku KK bez obchodu, tedy linii 45° a obchod, který nepřináší žádné dodatečné náklady. Pokud je obchod bez nákladů, tak rozmístění firem mezi regiony je naprosto irelevantní, každé rozmístění bude znamenat rovnovážnou situaci a všechny identické firmy budou mít stejný podíl na prodeji v každém z regionu. Graficky je to vertikální linie, ohraničená body ½, ½. Jinými slovy, když je trh rozdělen rovnoměrně (SE=½), tak každé rozložení firem znamená rovnoměrný prodej. Vertikální KK nám odráží tuto skutečnost, jakékoliv SK je vhodné pro SE=½.

Musíme si uvědomit čtyři důležité souvislosti.
• KK má vzestupný charakter
• KK je strmější než linie 45°díky home market effect
• KK křivka odráží úroveň obchodních nákladů, s jejich poklesem se křivka stává strmější, vždy prochází přes bod ½, ½ (rotuje okolo bodu A)
• podíl práce v jednotlivých regionech nemá na křivku KK vliv, my uvažujeme celkový podíl výdajů, lhostejno jestli pocházejí z práce nebo kapitálu

Žádné komentáře:

Okomentovat