Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cenová informační soustava

Cenová informační soustava

Informační systém
- je tvořen souborem prvků a činností, jejich vlastností a vzájemných vztahů, které umožňují přenos informací
- musí mít 1 inf. vstup a min. 1 inf. výstup

Dvě stránky informace
- kvantitativní – míra určitosti, uspořádanosti, snižuje neurčitost
- kvalitativní – pojetí obsahu zprávy, význam a účel informace

Požadavky na cenovou inf. soustavu
- sledovat a vyjadřovat vývoj cen, cen. úrovní, cen. relací – v tuzemsku i v zahraničí
- sledovat působení cen na efektivnost a hospodárnost – u výrobních i územních celků
- poskytovat podklady pro tvorbu cen nových výrobků
- poskytovat podklady pro prognózování vývoje cen
- poskytovat podklady pro kontrolu cen
- poskytovat technické a ekonomické informace o cenách,…

Žádné komentáře:

Okomentovat