Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přístupy k hodnocení efektivnosti

Soustava ukazatelů může být řešena jako paralelní nebo pyramidová.
- pyramidový rozklad

Rozlišujeme efektivnost…
… tvorby nového výrobku
… zavádění nového výrobku

Hodnocený organizační rámec
-- efektivnost podniková
- na úrovni střediska, dílny, provozu, divize, závodu, podniku
-- efektivnost národohospodářská
- výrobní odvětví, NH, tuzemský a zahr. trh

Efekty realizace nového výrobku
- ekonomické – lze je konkrétně vyčíslit (roční úspora, zvýšení PP, snížení N,…)
- mimoekonomické – vyjadřovány popisem (zlepšení bezpečnosti práce, zlepšení ŽP,…)

Žádné komentáře:

Okomentovat