Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Data evropských národů

Jak důležitý je tento posun ve specializaci? K zodpovězení si pomůžeme příkladem z Irska. Irský index byl v letech 1970–1973 na úrovni 70%, což znamená, že 35% celkové struktury průmyslové výroby by bylo nutno změnit, aby struktura odpovídala struktuře EU. Do roku 1997 Irský index vzrostl o necelých 8%, takže už zhruba 38% by bylo třeba změnit k dosažení stejného strukturálního uspořádání. Na Irských hospodářských výsledcích vidíme, že růst specializace znamená růst národního bohatství (Irsko, jako stát dosáhlo největší konvergence, nejen, že dohnalo, ale dokonce předehnalo průměr EU). Také v ostatních státech došlo k nárůstu specializace (vyjma Španělska) a to přibližně mezi 5%-10% a celkově pak došlo k výrazné konvergenci mezi jednotlivými státy EU.

9.1.3 Shrnutí fakt
• evropská ekonomická aktivita je silně koncentrována v určitých oblastech Evropy
• lidé žijící v centrech ekonomické aktivity (core regiony) si užívají nadprůměrných příjmů a podprůměrné míry nezaměstnanosti
• zatímco bylo evropská ekonomická integrace doprovázená konvergencí jednotlivých států, rozdíly mezi regiony se prohloubily (měřeno příjmem na hlavu)
• po evropské ekonomické integraci nenastala žádná masová realokace průmyslu mezi jednotlivými státy
• změny ve výrobách, které nastaly, více souvisely s polohou regionu než s příslušnosti k určitému národu
• mnoho evropských národů prohloubilo svou sektorovou specializaci
• průmysl se stal podstatně více prostorově koncentrovaný

Žádné komentáře:

Okomentovat