Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Úvod do cenových kalkulací

Úvod do cenových kalkulací

Dva druhy kalkulačních propočtů
-- propočet ekonom. preference a rovnováhy
- vyplývá ze vztahu mezi výrobcem a jeho odběrateli
- hodnotí ekonomickou účelnost realizovaných důchodů
-- kalkulační propočty při vl. výrobě produktů
- hodnocení hospodárnosti a účelnosti vynaložených výr. činitelů

V podmínkách TE cena vstupuje jako pevná vnější veličina.
Cenové orgány mohou stanovit ceny
- maximální (nepřekročitelné)
- pevné (nelze je měnit)
- minimální (nelze je snížit)


4.2 Způsoby stanovení ceny
A/orientace
- nákladově orientovaná tvorba ceny - cena vychází z úrovně N a ziskové přirážky
- poptávkově orientovaná tvorba ceny – založena na očekávané hodnotě produktu
- konkurenčně orientovaná tvorba ceny – výrobce reaguje na změny cen konkurence

Žádné komentáře:

Okomentovat