Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KK křivka

KK křivka
Cílem diagramu je determinovat obojí SE i SK a ukázat, jak se situace změní, klesnou-li obchodní náklady. Kapitál je mobilní a stěhuje se vždy do regionu s vyšší mírou zisku. K determinaci rovnovážného rozmístění kapitálu mezi regiony (a tedy i průmyslu) je nezbytné, určit míru návratnosti pro každý region. Konkrétně se budeme zajímat o to, jak úroveň obchodních nákladů bude působit na změnu rovnovážného rozmístění průmyslu, který je definován, jako stejná návratnost kapitálu v obou regionech při jakékoliv velikosti trhu (tedy při libovolné SE). Kombinace SK a SE, které znamenají stejnou návratnost kapitálu, označujeme jako KK křivku.
Nejprve musíme začít s vydefinováním determinantů kapitálové návratnosti. Nejjednodušší je předpokládat, že návratnost jedné jednotky kapitálu tvoří přesně proporcionální část prodejů. Jak jsme k tomu došli? Předpokládejme, že zisková marže je konstantní, řekněme 20%, tedy celková ziskovost firmy je 20% z objemu prodeje. Tento vztah jedna k jedné mezi prodeji a ziskovostí znamená, že návratnost kapitálu je mezi regiony v rovnováze, když každá typická firma obou regiónů má stejný objem prodeje.

Žádné komentáře:

Okomentovat