Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Režijní náklady

Režijní náklady
= N nepřímého charakteru
- nelze konkrétně určit na jednotlivé výrobky
- rozdělují se podle stanovené nebo vybrané další ekonomické veličiny

Obsahují
spotřeba paliv a pohonných hmot, SE, S rež. M, odpisy zákl. prostředků, odpisy předmětů v používání, OaU zákl. prostředků a předmětů v používání, nájemné, dopravné, konstrukční N, N na cest. výdaje, platy tech. a hosp. pracovníků, rež. mzdy, os. odměny a výdaje FO, pobídková složka mezd hrazená z N, náhrada mzdy za dovolenou, příspěvky na SZ, N na vadné výrobky, N na záruční opravy,…

Režie
- dílenská (provozová)
- celopodniková (závodová)
- výrobní
- správní

Finanční N podniku (úroky, pojištění, daně) jsou buď zahrnovány do SR, nebo jsou vykazovány samostatně.

Koeficient nákladovosti
- N: např. mat. N, mzdy, úroky

Žádné komentáře:

Okomentovat