Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Komparativní výhoda a specializace

Nyní budeme uvažovat nad tím, co se stane, pokud Portugalsko a Německo začnou spolu obchodovat. Protože oblečení je v Portugalsku relativně levnější, začne ho Portugalsko exportovat do Německa. Ale co nabídne na oplátku Německo? Jak nám ukazuje předchozí diagram, Německo je velmi dobře zásobeno vzdělanou pracovní silou, tedy s využitím stejné logiky jako u oblečení, je jasné, že v Německu budou relativně levnější ty produkty, při jejichž výrobě je právě třeba určité úrovně vzdělanosti pracovníků např. farmaceutické produkty. V našem zjednodušeném světě, kde spolu obchodují pouze Portugalsko a Německo, Portugalsko exportuje oblečení a další produkty vyžadující dostatek levné pracovní síly a Německo exportuje farmaceutické výrobky a další produkty, při jejichž výrobě je třeba vysoké vzdělanosti.
Německo bude získávat oblečení levněji, stejně tak Portugalsko levněji získá léky, tedy takovýto obchod je výhodný pro oba národy. Obchod umožňuje efektivnější alokaci zdrojů v jednotlivých zemích. V Portugalsku se přesune pracovní síla, která neefektivně vyráběla léky do efektivní výroby oblečení a v Německu naopak. Obou komodit se tak se stejnými zdroji může vyrobit více.

Žádné komentáře:

Okomentovat