Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pojetí hospodárnosti

3 Pojetí hospodárnosti
Hospodárnost je jedním ze zákl. principů PEK i MAN.

Formy hospodárnosti
- úspornost (minimalizace věcných činitelů, hledání cest pro úspory)
- účinnost (pro daný rozsah výr. činitelů nalézt maximalizaci efektů)

Dva typy úloh z hlediska hospodárnosti
- maximalizace účelného objemu výroby
- minimalizace výr. N

Ekonomická efektivnost
= poměr užitečného efektu k vynaloženým nákladům
= stupeň spotřeby vynaložené práce
= míra využití výr. sil
Nutná podmínka: výstup musí být přijat trhem (musí nalézt koupěschopnou poptávku).

Žádné komentáře:

Okomentovat