Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Charakteristika nákladů

Charakteristika nákladů

1.1 Základní věcné vstupy a jejich ekonomický význam

Co tam patří
- suroviny
- materiál
- nakupované díly
- nakupované výrobky
- palivo
- energie
- výrobní zařízení
- nářadí

Zahrnují vše,…
- na co člověk působí svou prací
- co odnímá přírodě
- co svou prací přetváří a tím přizpůsobuje svým potřebám a požadavkům

Kvalitativní změny
(dochází k nim v průběhu výr. procesů a při realizaci služeb)
- technologické
- netechnologické – nepřetváří

Při přetváření jsou vynakládány určité konkrétní náklady.
Podíl těchto nákladů na celk. N výroby je vyjádřením určité hospodárnosti realizovaných výr. procesů.

Žádné komentáře:

Okomentovat