Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9.3.2. EE-KK diagram

9.3.2 EE-KK diagram
Logiku tlaků pro a proti koncentraci můžeme hlouběji pochopit s využitím diagramu, který spojuje relativní velikost trhu s relativním počtem firem. Aby byla situace dostatečně ilustrativní, byly při konstrukci přijaty určité zjednodušující předpoklady.
Budeme uvažovat pouze dva regiony, severní a jižní, které disponují stejnými výrobními faktory i stejnou technologií (neexistuje tedy komparativní výhoda). Výrobní faktory budeme uvažovat dva a to práci, která je imobilní (neboť vnitřní evropská migrace je malá) a kapitál, který je velmi mobilní (neboť reálně k přesunům kapitálu v Evropě dochází), což vede k tomu, že v rovnováze je všude stejná návratnost kapitálu. Dále pak budeme uvažovat dva sektory služby a průmysl. Pracovníci mohou pracovat buď ve službách, nebo v průmyslu a průmysl předpokládáme kapitálově intenzivnější. Pro další zjednodušení budeme předpokládat, že firmy produkující zboží budou poptávat nějaký kapitál a nějakou práci a firmy produkující služby pouze práci. Abychom si situaci ještě usnadnili, tak každá průmyslová firma bude poptávat jednotku kapitálu, tedy regionální podíl na celkovém kapitálu bude identický s regionálním podílem na celkovém počtu firem. Na začátku analýzy budou mít oba regiony přesně polovinu nemobilního faktoru práce. A konečně, vyloučíme nákladové vazby s tím, že žádný sektor nenakupuje pro svou výrobu meziprodukty, ale pouze výrobní faktory.
Když už máme tyto zjednodušující předpoklady, můžeme přejít k samotné analýze EE-KK diagramu.

Žádné komentáře:

Okomentovat