Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cenová informační soustava

Členění cenové inf. soustavy

A/ zdroj informací
- technické a ekonomické
- správní,…

B/ stupeň řízení
- federální cen. úřad
- cen. příslušné orgány republik
- rezortní ministerstva
- úřady
- firmy
- jednotlivci,…

C/ účel
- prognózování a plánování cen
- tvorba cen
- analýza a kontrola cen

- použití matematicko-statistických metod – indexy
- Jednotná klasifikace prům. oborů a výrobků – více než 9000 položek ze 414 oborů

Žádné komentáře:

Okomentovat