Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Evoluce: zmenšování rozdílů mezi státy, zvětšování rozdílů mezi regiony.

Co se ale týká konvergence jednotlivých regiónů, tak zde můžeme vidět právě opačný trend, neustále dochází k prohlubování rozdílů mezi jednotlivými oblastmi v rámci jednoho státu. Mezi lety 1983–1993 se regionální rozdíly prohloubily u všech států EU s výjimkou Nizozemí a počátkem 90. let se trend začal obracet i u Finska. V posledním sledovaném období pak docházelo k prohloubení rozdílů v 10 ze 14 zemí EU (viz tabulka).
Rozšíření v roce 2004 znamenalo další výrazné navýšení rozdílů mezi jednotlivými regiony EU. Zde bychom mohli pro srovnání rozdělit regiony podle průměrných příjmů, a dvě nejkrajnější skupiny označit za bohaté a chudé regiony. Abychom byli konkrétní, tak obě tyto skupiny obsahují po 10% EU populace. V EU15 10% nejbohatších disponovalo 180% průměru EU, v EU25 to je již 340%.

9.1.2 Integrace a specializace
Z předchozího je jasné, že evropská ekonomická integrace měla významný vliv pouze na určité části jednotlivých států, nikoliv tedy na všechny. Výrazně se dotkla vždy pouze určitých sektorů ekonomiky, ale pozitivum pro určitý sektor mohlo být právě pozitivem pro již bohatý region a tak došlo k dalšímu navýšení rozdílů mezi jednotlivými regiony.

Žádné komentáře:

Okomentovat