Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Křivka EE

Musíme si uvědomit tři důležité souvislosti.
• EE má vzestupný charakter, neboť zvýší-li se relativní podíl průmyslu na severu, zvýší se také relativní podíl severního trhu
• EE je strmější než křivka 45°, neboť mobilní faktor kapitál tvoří jen část příjmů resp. výdajů
• To, jak bude vypadat křivka EE, nemá nic do činění s obchodními náklady, ale pouze s tím, kolik výrobního faktoru práce a kolik výrobního faktoru kapitál je v jednotlivém regionu
Poslední záležitostí, kterou musíme uvážit je to, co se stane, pokud je jih výrazně menším regionem než sever, tedy sever disponuje navíc i větším podílem imobilního faktoru práce. Tato situace je velmi důležitá, neboť mnoho politiků, kteří se zabývají regionální politikou EU pláče nad malými regiony a zeměmi.

Pro ilustraci malé země, budeme předpokládat, že sever má více než polovinu imobilního faktoru. V našem diagramu bod D, kde SK = ½, ale podíl SE je větší než polovina, neboť sever vlastní více než polovinu práce a polovinu kapitálu. Podobně, pro každou další úroveň SK, bude SE vyšší. Takto bude každá křivka, která vyjadřuje asymetrické případy relativních podílů (v diagramu označená jako EE’) ležet napravo od původní EE křivky.

Žádné komentáře:

Okomentovat