Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Otázky, které řeší VP řízení

Otázky, které řeší VP řízení
1) vztah naturální a hodnotové stránky reprodukčního procesu; vývoj tohoto vztahu
2) rozvoj fcí věcných faktorů a lidského činitele z hlediska max. hospodárnosti
3) strukturování VP systému, optimalizace vztahu pravomoci a odpovědnosti v souvislosti s procesy jeho kompozice a dekompozice
4) rozvoj informační soustavy


7.4 Charakteristika hospodářského střediska

Pro splnění účelu řídicího procesu je nutné
1) stanovit cíle hosp. řízení dané soustavy
2) určit prostředky k dosažení cílů
3) určit uspořádání hosp. řízení dané soustavy
4) vytvořit optimální podmínky pro účelové ovládání dané soustavy
5) usměrňovat všechny činnosti soustavy pro dosažení stanovených cílů
6) podněcovat k aktivnímu úsilí pro racionální zajištění společenských činností
7) získávat informace o chování řízené soustavy

Žádné komentáře:

Okomentovat