Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Analýza rentability, diagram rentability

3 Analýza rentability, diagram rentability
-- pyramidový rozklad rentability
- diagram rentability = x – diagram
- dva diagramy:
-- horní – závislost celk. N a odbytu výrobků (v peněž. jednotkách)
-- dolní – náklady nebo odbyt připadající na jednotku výroby (měřítko času)
Kapitola 6 – Efektivnost

6.1 Přístupy k hodnocení efektivnosti

EFEKTIVNOST = výstup / vstup
- lze ji vyjádřit v peněžních i naturálních jednotkách

Nesmíme opomenout tyto teoretické otázky
1. hranice produkčních možností
2. řešení tzv. nákladů příležitosti
3. zákon klesajících výnosů

Ukazatelé pro vyjádření efektivnosti
- hospodářské – pořizovací N, provoz. N, doba úhrady, doba ekonom. životnosti,…
- technické – výkon stroje, SE, hmotnost, rozměry, náročnost,…
- analytické – vztah mezi N a hmotností či výkonem, zvýšení výkonu stroje,…
- syntetické – koeficient hospodárnosti, efektivnosti,…

- ukazatelé pro přímé vyjádření materiálních výsledků – produkce, fin. ukazatelé,…
- ukazatelé vynaložených N pro živou či minulou práci – pracovníci, mat. fondy,…

Žádné komentáře:

Okomentovat