Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Členění alternativních voleb

Členění alternativních voleb
(podle změny konečného efektu)
- změna …mat., suroviny, některé jejich složky + stejné tržby (LEVNĚJŠÍ SUROVINY)
…ceny suroviny/mat., některé jejich složky (TRŽNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE)
…změna tržeb při nezměněných N (CENOVÁ POLITIKA VÝROBCE)
…změna N i tržeb s cílem zvýšení výsledných hosp. efektů

Dražší surovina má vliv na pracnost vl. zpracování + zvyšuje kvalitu výrobku/služby
- promítá se do N i do ceny.
Vybavenost nářadím ovlivňuje efektivnost výr. procesů.
Důležitá jsou také paliva a energie.
Činnosti zásobování
1. zajištění požadované množství, kvality
2. přejímka + kontrola jakosti (vstupní kontrola)
3. skladování
4. předání na místo spotřeby (výroba)
5. sledování efektivnosti využití dodávek

Řízení zásob
+ vlastní organizátorská a evidenčně administrativní činnost
+ velikost skladovacích prostor, umístění
+ propustnost dopr. sítě
+ kapacita dopr. zařízení,…

Žádné komentáře:

Okomentovat