Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Diversifikační efekt z kapitálové mobility

Diversifikace rizik
Další rolí finančních trhů je zmírňování rizik, které plynou z vlastnictví úspor. Pokud střadatelé neschovávají peníze pod postel a ani tehdy ne, tak nemají jistotu, že své úspory, které někomu svěřili, dostanou zpět.

Stejně tak investoři nevědí přesně, co jim investice přinese, vědí například, že postaví závod firmy, který je schopen vyprodukovat x množství zboží, ale už nevědí, jaká bude cena zboží na trhu, neboť nevědí, jak se bude chovat konkurence, jaké budou preference lidí, jaká bude velikost daní, úrokových měr apod.

Investor i střadatel za to, že se musí o investici či úspoře rozhodovat za nejistoty ohledně budoucnosti (za to, že riskuje), očekává určitý výnos. Pokud není výnos dostatečný vzhledem k riziku, tak investici neuskuteční.

Vyšší výnos znamená vyšší riziko, nižší výnos nižší riziko. Pokud chce investor vydělat a zároveň snížit riziko, svou investici rozloží do různých projektů, jejichž předpoklady úspěchů se liší. Chce-li eliminovat riziko růstu domácích daní, vloží část svých úspor do zahraničních aktiv v nějaké etablované ekonomice, kde se systémy mění jen velmi pozvolna. Pokud chce eliminovat riziko zněny měnových kurzů, nakoupí část aktiv doma. Chce-li některé peníze zhodnotit nadprůměrně i za cenu vysokého rizika, vloží je do aktiv emergence market apod.
Výše zmíněné aktivity, které snižují rizika, jsou možné díky tomu, že finanční trh byl liberalizován a investor se může tedy rozhodnout, kam své investice umístí.

Žádné komentáře:

Okomentovat