Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pojetí ceny v TE

2 Pojetí ceny v TE
- cena se tvoří na trhu
- spotřebitelé rozhodují pomocí peněžních hlasů
- cena je střetem zájmu výrobců a zákazníka
- snahou ekonomů je dosáhnout rovnováhy mezi N a P  určit úroveň rovnovážné ceny
- obecně platí, že spotřebitel nakupuje více produktů při nižších cenách

Zákonitosti
1. P > N - cena roste
2. P < N - cena klesá
3. růst ceny - růst N, pokles P
4. pokles ceny - pokles N, růst P
5. cena má tendenci ustálit se na úrovni, kdy se vyrovnává N a P

Co ovlivňuje pohyb cen
- mzdová politika v zemi prodejce (potenciální fin. zdroje)
- dostatek devizových prostředků na dovoz zahr. produktů (dotváření konk. prostředí)
- N na provoz prodejních jednotek (N na nájemné, energii, dopravné,…)
- nezbytné výdaje ob. na ZSP, školství (omezení fin. zdrojů obyvatelstva)
- daňová politika
- kulturně politické tradice a zvyklosti

Žádné komentáře:

Okomentovat