Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Komparativní výhoda a specializace

Nyní ještě musíme zdůraznit, že všechny země disponují určitou komparativní výhodou. Nebylo by tomu tak pouze v případě, že struktura jejich pracovní síly by přesně odpovídala struktuře pracovní síly EU, což u žádné země tak není (nejblíže je tomu Belgie). A tak každá země dokáže vyrábět relativně nejefektivněji ty produkty, které nejvíce odpovídají struktuře její pracovní síly, tedy má komparativní výhodu.

Prostorová implikace komparativní výhody
Jak změní změny v obchodě geografické uspořádání jednotlivých výrob?, odpovíme si našim příkladem. V Portugalsku dojde k expanzi těch sektorů ekonomiky, které jsou náročné na levnou pracovní sílu a k omezení těch sektorů, které vyžadují vzdělanou pracovní sílu. V Německu tomu bude právě naopak. V obou zemích dojde k růstu specializace, neboť Německo už nevyrábí oblečení, ale jen léky a Portugalsko zase nevyrábí léky, ale jen oblečení.
Nyní budeme uvažovat obecnější rovinu a zjistíme, že poválečná perioda přinesla velkou liberalizaci obchodu všude na světě a ta vedla nejen v Evropě k nárůstu specializací jednotlivých států podle jednotlivých sektorů ekonomiky, což vedlo k celosvětovému růstu efektivity výrob.

Žádné komentáře:

Okomentovat